Tytuł nowej strony
Kontakt
Księga gości
Licznik
Strona startowa

Cytaty o miłości (agape, caritas) z Nowego Testamentu: "Poznanie nadyma, a miłość buduje" "Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym" "(...) bo miłość zasłania mnóstwo grzechów" "I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym" "(...) miłość, która jest spójnią doskonałości" "(...) uzupełnijcie braterstwo miłością" "A Pan (...)  niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich" "I choćbym rozdał całe mienie swoje (...), a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże" "Celem zaś nakazu jest miłość (...)" "Miłość jest cierpliwa,  miłość jest dobrotliwa,  nie zazdrości,  miłość nie jest chełpliwa,  nie nadyma się" "A celem tego (...) jest miłość" "Miłość nie postępuje nieprzystojnie,  nie szuka swego,  nie unosi się,  nie myśli nic złego" "(...) wypełnieniem prawa jest miłość" "Miłość nie raduje się z  niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy" "Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości" "Będziesz  miłował bliźniego swego jak siebie samego" "Miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi" "A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań jego" ""Miłość (...) niech trwa" "(...) lecz z nich największa jest miłość"  "Miłość (...) nie szuka swego (...)" "Miłość jest wielkoduszna (...)" "Miłość nigdy nie ustaje" "(...) miłość nie zazdrości (...)" "Ścigajcie miłość (...)" "(...) służcie jedni drugim w miłości" "Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje (...)" "Miłość (...) wszystko wytrzymuje (...)" "Miłość (...) nie jest ostra (...)" "Zaś owoc Ducha jest miłością (...)" "I choćbym ciało swoje wydał na spalenie a miłości bym nie miał nic bym nie zyskał" MOJE MYŚLI W ZMIENIONEJ NIECO FORMIE NIŻ NA TEJ STRONIE ZOSTAŁY WYDANE W KSIĄŻKACH: "SZUKAJMY ŚWIATŁA", "JESIENNIE W MOIM OGRODZIE", "JEZU UFAM TOBIE", "CO PULSUJE W NAS", "PO DRUGIEJ STRONIE MIłOŚCI", "BÓG SIĘ RODZI" "ZAPALIĆ WYGASŁE GWIAZDY" "DLACZEGO MAJ". Jak narodzić się na nowo, czyli powtórnie? Narodzenie się na nowo to najważniejsza decyzja w twoim życiu, od której zależy to gdzie spędzisz wieczność. Jeśli jeszcze nie narodziłeś się na nowo, czyli nie nawróciłeś się, to możesz teraz to uczynić, modląc się poniższą modlitwą. Jezus powiedział, że kto nie narodzi się na nowo, nie wejdzie do królestwa niebieskiego. Narodzenie się na nowo to zerwanie z dotychczasowym życiem i rozpoczęcie nowego życia zgodnie z przykazaniami Boga. Rodząc się na nowo zyskasz pewność zbawienia i twoje imię zostanie zapisane w księdze życia wiecznego. W momencie nowonarodzenia Bóg, Ojciec nasz i Jezus Chrystus przyjdą do ciebie i twojego życia. Jeśli chcesz narodzić się na nowo to podejmij decyzję o tym, że chcesz zmienić swoje dotychczasowe życie i rozpocząć nowe życie w Chrystusie. Pomoże ci w tym modlitwa: "Boże, Ojcze jestem grzesznikiem. Chcę odwrócić się od moich grzechów. Rozpoczynam nowe życie zgodnie z Twoją wolą. Oddaję Ci moje życie. Zapraszam Ciebie i Pana Jezusa do mojego serca i mojego życia. Przyjmuję Jezusa Chrystusa jako mojego osobistego Pana i Zbawiciela. Pragnę wytrwać w moim nowym życiu do końca moich dni. Wylej na mnie swojego Ducha Świętego. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa. Amen".Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi i szczerze pomodliłeś się powyższą modlitwą to jesteś teraz nowym stworzeniem. Stare przeminęło i wszystko stało się nowe. Musisz od teraz  wytrwać w tej decyzji do końca życia. Musisz codziennie gorąco modlić się do Boga, Ojca naszego, codziennie czytać Biblię, czyli Słowo Boże, uczęszczać regularnie na nabożeństwa do świątyni jednego z wielu wyznań chrześcijańskich, regularnie przystępować do wieczerzy Pańskiej, mówić innym ludziom o twojej decyzji przyjęcia Jezusa i zwiastować im dobrą nowinę o Chrystusie. Jeśli nie jestes ochrzczony musisz się ochrzcić.


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=